Astrology

“ အံ့ၾသစရာမွန္တဲ့ လကၡဏာပညာမွ လက္ပုံစံ(၇)မ်ိဳးအေၾကာင္း ”

Zawgyi

“ အံ့ၾသစရာမွန္တဲ့ လကၡဏာပညာမွ လက္ပုံစံ(၇)မ်ိဳးအေၾကာင္း ”

လူသားတို႔ရဲ႕ လက္ဖဝါးျပင္ကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အထူးျပဳသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိခဲ့သလို

မွတ္တမ္းမရွိခဲ့တာေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါလိမ့္မယ္။ လကၡဏာဆိုင္ရာဆရာႀကီးမ်ားလည္း ေခတ္အလိုက္ မ်ားစြာေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကိုင္႐ို အပါအဝင္ ဆရာႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ေတြ႕နဲ႔ လက္ဖဝါးျပင္က အေရးေၾကာင္းေတြကို တိတိက်က် မွတ္တမ္းေတြလုပ္ၿပီး သိပၸံနည္းက် သုေတသနေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုသုေတသနျပဳခ်က္အရ လက္ပုံစံ (၇) မ်ိဳးကို ခြဲျခားၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလက္ပုံစံ (၇)မ်ိဳးကေတာ့-

(၁) အေျခခံလက္

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ားကို အေလးထားသူျဖစ္ၿပီး၊ အေတြးအေခၚအားနည္းလွတဲ့သူေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္တယ္။ စိတ္ကို လုံးဝမခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သူေတြကမ်ားၿပီး သူတို႔ေတြက၊ ကာမရမက္ေဇာႀကီးသူေတြျဖစ္ တယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္အျခင္မဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းေတြတဲ့ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္တရား႐ုံးေတာ္မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရတဲ့လူေတြရဲ႕ ၆၀% ေလာက္က ဒီလိုလက္ပုံစံေတြျဖစ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကလည္း လူ႔က်င့္ဝတ္ စာရိတၱနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပစ္မႈေတြျဖစ္တာကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သားသုေတသနျပဳထားပါတယ္။

(၂) ေလးေထာင့္လက္

သစၥာရွိတတ္သူေတြနဲ႔ စည္းစနစ္ႀကီးမားသူေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့လက္ျဖစ္တယ္။ ဒီလူေတြက ႐ုပ္ဝါဒသမားေတြျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သိလိုက္ရမွ၊ ေတြ႕လိုက္ရမွ၊ လုပ္ၾကည့္ရမွ ယုံၾကည္သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေရွး႐ိုးစြဲဝါဒသမားမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို အသက္ထက္ဆုံး ေစာင့္သိသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ ႐ိုးရာဓေလ့ေတြ၊ ဥပေဒနဲ႔ အမိန႔္ စတာေတြကို တိတိက်က် ေကာင္းစြာလိုက္နာခံယူတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းကို စနစ္က်က်လုပ္တတ္ၿပီး စည္းကမ္းေကာင္းတာေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရတတ္သူေတြျဖစ္ၾကတယ္။ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရရပါတယ္။

(၃) အရင္းက်ဥ္း အဖ်ားက်ယ္လက္

အရင္းမွ အဖ်ားျဖစ္ေစ အဖ်ားမွ အရင္းျဖစ္ေစ က်ဥ္းရာကေန က်ယ္သြားရင္ ဒီလက္ပုံစံမွာ ေဘာင္ဝင္ပါတယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႔သမိုင္းမွာရွိတဲ့ ေခတ္သစ္တီထြင္ဆန္းသစ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕လက္ေတြဟာ ဒီလိုပုံစံေတြျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒီလိုလူေတြက ေလးေထာင့္လက္သမားေတြလို မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က ေရွး႐ိုးမစြဲတတ္ဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ အမိန႔္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် လိုက္နာခ်င္မွလိုက္နာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ အယူဝါဒေတြကိုလည္း ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ယုံၾကည္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ အျခားေသာလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။

(၄) ဒႆနလက္

နာမ္ဝါဒကို အေျခခံတဲ့ လက္ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာပါပဲ။ ဒီလက္ပိုင္ရွင္ေတြမွာ ဆက္စပ္ေတြးေခၚျခင္းသေဘာတရားေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒႆနလက္လို႔ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလက္ပုံစံကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ တရားဓမၼကို ရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဆာဒူး လို႔ေခၚတဲ့ သူေတာ္စင္ေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့လက္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူေတြက စီးပြားခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာထက္ ေလာကကို အရွိအတိုင္းျမင္တတ္ၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လင္ကြန္း၊ ရွယ္လီ၊ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒႆနလက္ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အျခားေသာလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။

(၅) ကန္ေတာ့ခြၽန္လက္

စိတ္အလြန္ႏုသူမ်ားအျဖစ္ သူတို႔ကိုေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ေဖာ္ေ႐ြသူေတြ ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာဘက္မွာ အားေကာင္းၾကသူေတြပါ။ ေတးဂီတပညာရွင္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ စာေရးဆရာ ၊ ဇာတ္သဘင္ စတဲ့ နယ္ပယ္ေလာကေတြမွာေတာ့ ကန္ေတာ့ခြၽန္လက္ပုံစံရွိသူေတြကို အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းကို မခံစားႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ စိတ္ႏုတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။

(၆) စိတ္ကူးယဥ္လက္

ဒီလက္အမ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္သူေတြကေတာ့ စိတ္စြမ္းအား အလြန္နည္းပါးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခံစားလြယ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ သစၥာရွိၿပီး လူတိုင္းေျပာသမွ်ကို ယုံလြယ္သူေတြလည္းျဖစ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဒီလိုလူေတြဦးေဆာင္တဲ့အခါ ဆုံးရႈံးၾကရတာမ်ားပါတယ္။ လူလိမ္ခံၾကရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြက ထိပ္ဆုံးကပါေနတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ရာမွာ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူးယဥ္ေနေကမဲ့လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ပါဆိုတဲ့အခါ ထလုပ္လိုက္တာမ်ိဳး အလြန္အားနည္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အျခားေသာလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။

(၇) ေရာေထြးစုေပါင္းလက္

ဒီလိုလက္ပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ေရာေထြးစုေပါင္းေနထိုင္ရမယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ ေနလည္းေနၾကပါတယ္။ တစ္နယ္ကေန တစ္နယ္ကို ေျပာင္းေ႐ြးတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုေျပာင္းရတာကိုလည္း ႏွစ္သက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ သူတို႔ဘဝဟာ ထူးျခားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာေတြ တိတိက်က်မရွိတတ္ဘူး။ ျဖစ္လာမွ ၾကည့္လုပ္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ ခက္ခဲလာမယ္ဆိုရင္ ဇြဲေလ်ာ့တတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကို အလြယ္ပဲေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ တတ္ၾကတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနတတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး ေလာကဓံကို ခံစားရရင္လည္း မ်ားမ်ားစားစား စိတ္မညစ္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ အျခားေသာလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။

ဒီလက္ပုံစံ (၇) မ်ိဳးအျပင္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ မီး စတဲ့ လက္ပုံစံ(၄) မ်ိဳးကိုလည္း သုေတသနျပဳထား ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလက္(၄) မ်ိဳးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာရွသားေတြနဲ႔ ပိုၿပီးသင့္တယ္လို႔ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အလ်င္းသင့္တဲ့အခါ တင္ျပသြားပါမယ္။ လကၡဏာဆိုတာ သင့္လက္ေပၚကအေရးေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပုံစံေတြျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ လို႔ဆိုတာနဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သီးသန႔္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘဝရဲ႕ အနာဂါတ္ကံတရားသည္ သင့္လက္ဖဝါးျပင္မွာရွိေနပါတယ္။ဒီလိုအေျခအေနမွာ လက္ဖဝါးျပင္ကို တိတိက်က်ဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္အဖို႔ကေတာ့ လက္ဖဝါးကိုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ခုခုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ကကၤသူ

Unicode

“ အံ့သြစရာမှန်တဲ့ လက္ခဏာပညာမှ လက်ပုံစံ(၇)မျိုးအကြောင်း ”

လူသားတို့ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်ကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အထူးပြုသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြသူများရှိခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများရှိခဲ့သလို

မှတ်တမ်းမရှိခဲ့တာတွေလည်း များစွာရှိပါလိမ့်မယ်။ လက္ခဏာဆိုင်ရာဆရာကြီးများလည်း ခေတ်အလိုက် များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးကိုင်ရို အပါအဝင် ဆရာကြီး တော်တော်များများက လက်တွေ့နဲ့ လက်ဖဝါးပြင်က အရေးကြောင်းတွေကို တိတိကျကျ မှတ်တမ်းတွေလုပ်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသုတေသနပြုချက်အရ လက်ပုံစံ (၇) မျိုးကို ခွဲခြားပြီး တွေ့ရှိချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလက်ပုံစံ (၇)မျိုးကတော့-

(၁) အခြေခံလက်

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများကို အလေးထားသူဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်အားနည်းလှတဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်။ စိတ်ကို လုံးဝမချုပ်တည်းနိုင်သူတွေကများပြီး သူတို့တွေက၊ ကာမရမက်ဇောကြီးသူတွေဖြစ် တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်အခြင်မဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ကိုင်တတ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းတွေတဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရာဇဝတ်တရားရုံးတော်မှာ ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့လူတွေရဲ့ ၆၀% လောက်က ဒီလိုလက်ပုံစံတွေဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကလည်း လူ့ကျင့်ဝတ် စာရိတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြစ်မှုတွေဖြစ်တာကိုလည်း လေ့လာမှတ်သားသုတေသနပြုထားပါတယ်။

(၂) လေးထောင့်လက်

သစ္စာရှိတတ်သူတွေနဲ့ စည်းစနစ်ကြီးမားသူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေက ရုပ်ဝါဒသမားတွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိလိုက်ရမှ၊ တွေ့လိုက်ရမှ၊ လုပ်ကြည့်ရမှ ယုံကြည်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒသမားများ၊ ရိုးရာဓလေ့များကို အသက်ထက်ဆုံး စောင့်သိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ရိုးရာဓလေ့တွေ၊ ဥပဒေနဲ့ အမိန့် စတာတွေကို တိတိကျကျ ကောင်းစွာလိုက်နာခံယူတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းကို စနစ်ကျကျလုပ်တတ်ပြီး စည်းကမ်းကောင်းတာကြောင့် နာမည်ကောင်းရတတ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ အခြားသော လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရရပါတယ်။

(၃) အရင်းကျဉ်း အဖျားကျယ်လက်

အရင်းမှ အဖျားဖြစ်စေ အဖျားမှ အရင်းဖြစ်စေ ကျဉ်းရာကနေ ကျယ်သွားရင် ဒီလက်ပုံစံမှာ ဘောင်ဝင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာရှိတဲ့ ခေတ်သစ်တီထွင်ဆန်းသစ်သူအတော်များများရဲ့လက်တွေဟာ ဒီလိုပုံစံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒီလိုလူတွေက လေးထောင့်လက်သမားတွေလို မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က ရှေးရိုးမစွဲတတ်ဘူး။ ဥပဒေနဲ့ အမိန့်တွေကိုလည်း တိတိကျကျ လိုက်နာချင်မှလိုက်နာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ အယူဝါဒတွေကိုလည်း သေချာလေ့လာပြီးမှ ယုံကြည်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။

(၄) ဒဿနလက်

နာမ်ဝါဒကို အခြေခံတဲ့ လက်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ ဒီလက်ပိုင်ရှင်တွေမှာ ဆက်စပ်တွေးခေါ်ခြင်းသဘောတရားတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒဿနလက်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက်ပုံစံကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ တရားဓမ္မကို ရှာဖွေသူများဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆာဒူး လို့ခေါ်တဲ့ သူတော်စင်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့လက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက စီးပွားချမ်းသာခြင်းဆိုတာထက် လောကကို အရှိအတိုင်းမြင်တတ်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လင်ကွန်း၊ ရှယ်လီ၊ စတဲ့ ခေါင်းဆောင်အတော်များများကတော့ ဒဿနလက်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။

(၅) ကန်တော့ချွန်လက်

စိတ်အလွန်နုသူများအဖြစ် သူတို့ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ ဖော်ရွေသူတွေ ဖြစ်ပြီး အနုပညာဘက်မှာ အားကောင်းကြသူတွေပါ။ တေးဂီတပညာရှင်၊ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ ၊ ဇာတ်သဘင် စတဲ့ နယ်ပယ်လောကတွေမှာတော့ ကန်တော့ချွန်လက်ပုံစံရှိသူတွေကို အများဆုံး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို မခံစားနိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ စိတ်နုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။

(၆) စိတ်ကူးယဉ်လက်

ဒီလက်အမျိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်သူတွေကတော့ စိတ်စွမ်းအား အလွန်နည်းပါးတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ယဉ်ကျေးသူများဖြစ်ကြပြီး ခံစားလွယ်သူများဖြစ်တယ်။ သစ္စာရှိပြီး လူတိုင်းပြောသမျှကို ယုံလွယ်သူတွေလည်းဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဒီလိုလူတွေဦးဆောင်တဲ့အခါ ဆုံးရှုံးကြရတာများပါတယ်။ လူလိမ်ခံကြရပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေက ထိပ်ဆုံးကပါနေတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရာမှာ များစွာမျှော်လင့်စိတ်ကူးယဉ်နေကေမဲ့လည်း လက်တွေ့လုပ်ပါဆိုတဲ့အခါ ထလုပ်လိုက်တာမျိုး အလွန်အားနည်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။

(၇) ရောထွေးစုပေါင်းလက်

ဒီလိုလက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် ရောထွေးစုပေါင်းနေထိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ပျော်နေကြတယ်။ နေလည်းနေကြပါတယ်။ တစ်နယ်ကနေ တစ်နယ်ကို ပြောင်းရွေးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းရတာကိုလည်း နှစ်သက်ကြတာများပါတယ်။ သူတို့ဘဝဟာ ထူးခြားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာတွေ တိတိကျကျမရှိတတ်ဘူး။ ဖြစ်လာမှ ကြည့်လုပ်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာလုပ်ငန်းလုပ်လုပ် လုပ်ငန်းသဘောတရားအရ ခက်ခဲလာမယ်ဆိုရင် ဇွဲလျော့တတ်ပြီး နောက်တစ်ခုကို အလွယ်ပဲပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် တတ်ကြတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး လောကဓံကို ခံစားရရင်လည်း များများစားစား စိတ်မညစ်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါတယ်။

ဒီလက်ပုံစံ (၇) မျိုးအပြင် ရေ၊ လေ၊ မြေ၊ မီး စတဲ့ လက်ပုံစံ(၄) မျိုးကိုလည်း သုတေသနပြုထား ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက်(၄) မျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တယ်လို့ သုတေသနပြုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ နောက်ထပ်အလျင်းသင့်တဲ့အခါ တင်ပြသွားပါမယ်။ လက္ခဏာဆိုတာ သင့်လက်ပေါ်ကအရေးကြောင်းတွေနဲ့ ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် လို့ဆိုတာနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝရဲ့ အနာဂါတ်ကံတရားသည် သင့်လက်ဖဝါးပြင်မှာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာ လက်ဖဝါးပြင်ကို တိတိကျကျဖတ်နိုင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်အဖို့ကတော့ လက်ဖဝါးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခုခုတော့ သေချာပေါက် ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ကင်္ကသူ