Knowledge

(၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် (အစ/အဆုံး)……

(၁၉)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်

(၁၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် editလုပ်တင်ပေးပါမည်

သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး

ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန်းတစ်သောင်းဆု

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန်းငါးထောင်

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ဆယ်သိန်းမှသိန်း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာအားလုံးအစဉ်လိုက်တူမှရမည်လွဲရင်ဘာမှမရပါ

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

စ် ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

ဝေဝေဆာဆာ (၂) သိန်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဌ ၆၈၃၈

ထ ၄၈၁၂

ည ၄၂၈၉

ည ၄၃၁၃

န ၅၈၃၆

ဒ ၉၈၅၆

ည ၅၂၈၄

ဗ ၂၁၀၁

ဠ ၅၇၈၀

ဠ ၆၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ကဃ ၃၆၇၉

သ ၄၈၁၀

ခ ၅၁၇၆

ဠ ၉၅၃၇

ဝေဝေဆာဆာ(၁)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

စ် ၆၃၂

အ ၃၉၈

ည ၈၂၇

ဏ ၃၄၈

သ ၄၆၁

က ၉၃၀

တ ၂၅၂

(၁၉)ကြိမ်ေျမာက် ထီပေါက္စ ဉ်

သိန်းတစ်သောင်းခြဲအထူးဆုကြီး

ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန်းတစ်သောင်းဆု

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန်းငါးထောင်

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန်းနွစ်ထောင်

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန်းတစ်ထောင္ဆု

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ ရွေ့ဂဏန်း(၅)လုံး အစ ဉ္လိုက္တူရမည်

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

စ် ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

ကျန်ဆုများ ယခု Postတွင် Edit လုပ်၍ ထပ်တင်ပေးပါမည်။

Unicode

(၁၉)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်

(၁၉)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် editလုပ်တင်ပေးပါမည်

သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး

ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန်းတစ်သောင်းဆု

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန်းငါးထောင်

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ဆယ်သိန်းမှသိန်း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာအားလုံးအစဉ်လိုက်တူမှရမည်လွဲရင်ဘာမှမရပါ

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

ဈ ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

ဝေဝေဆာဆာ (၂) သိန်းဆုအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဌ ၆၈၃၈

ထ ၄၈၁၂

ည ၄၂၈၉

ည ၄၃၁၃

န ၅၈၃၆

ဒ ၉၈၅၆

ည ၅၂၈၄

ဗ ၂၁၀၁

ဠ ၅၇၈၀

ဠ ၆၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ကဃ ၃၆၇၉

သ ၄၈၁၀

ခ ၅၁၇၆

ဠ ၉၅၃၇

ဝေဝေဆာဆာ(၁)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဈ ၆၃၂

အ ၃၉၈

ည ၈၂၇

ဏ ၃၄၈

သ ၄၆၁

က ၉၃၀

တ ၂၅၂

(၁၉)ကွိမျမြောကျ ထီပေါက်စဉျ

သိန်းတစ်သောင်းခြဲအထူးဆုကြီး

ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန်းတစ်သောင်းဆု

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန်းငါးထောင်

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန်းနွစ်ထောင်

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန်းတစ်ထောင္ဆု

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ ရွေ့ဂဏန်း(၅)လုံး အစဉ္လိုက္တူရမည်

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

စ် ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈