Celebrities

အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာတော့ အဆိုတော်မလေး ယုဝေဖြိုးကဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

#credit