News

(၆၃) နှစ်အရွယ် ဗေဒင်ဆရာ သက်ကြားအိုကြီး က (၁၁) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ကို သားမ ယားအဖြစ်ပြုကျင့်

ဧရာဝတီတိုငွး ၊ မှောငွးမှမှို့ ၊ မှရတနာရပကွှကွ မှာ ဇှနလွ ၂၀ ရကကွ အသကွ ၁၁ နှဈအရှယွ မိနွးကလေးကို အသကွ ၆၃ နှဈ အရှယွ အမှိုးသားက သားမယား အဖှဈပှုကငွှ့မှု ဖှဈပှားခဲ့ပါတယွ။မှောငွးမှမှို့၊ မှရတနာ ရပကွှကမွှာ နထေိုငွ တဲ့ သမီးဖှဈသူ မ….ကို မိခငဖွှဈသူက ဇှနလွ ၂၀ ရကွ မနကကွ နအေိမကွနေ အိမွ ၅ လုံးကှောမွှာရှိတဲ့ အဖှားအိမကွို ဟငွးသှားပို့ခိုငွးခဲ့ရာ အခှိနအွတောကွှာတဲ့အထိ ပှနမွလာတဲ့အတှကွ မ…နဲ့ညီအမဝမွးကှဲတောစွပသွူက မ… ကိုဦးမှိုးညှနွ့နေ အိမပွေါွ မှာတှေ့ခဲ့တယွ လို့ပှော တဲ့ အတှကွ မိခငဖွှဈသူ က ဦးမှိုးညှနွ့နအေိမွ ကို လိုကသွှားခဲ့ ပါ တယွ ။

တရားလိုမှ သမီး မ……ထံသို့ ခကှခွငွှးလိုကသွှားရာ ဦးမှိုးညှနွ့အိမွ မှာ အိမရွှေ့တံခါးပိတထွား သဖှငွ့ တရားလိုမှ ဦးမှိုးညှနွ့၏ နအေိမခွေါငွးရငွးဘကွ ဓနိကာအပေါကမွှ ခှောငွးကှညွ့ရာ ဦးမှိုးညှနွ့မှာ အိပခွနွးအတှငွးမှ နအေိမအွရှေ့ဘကသွို့ ထှကလွာပှီး ဧညွ့ခနွးရှိ ကုလားထိုငတွှငွ ထိုငကွာ ကှမွးစားနသညွေ ကိုတှေ့မှငရွပှီးနအေိမအွရှေ့ တံခါးကိုဖှငွ့လိုကသွဖှငွ့ တရားလိုမှာ တံခါးပေါကရွှေ့သို့သှားပှီး သမီးမ……ဟု အောခွေါရွာသမီး မ……မှာဦးမှိုးညှှနွ့နအေိမွ အိပခွနွး အတှငွးမှ ထှကလွာ သဖှငွ့ နအေိမသွို့ပှနခွေါခွဲ့ပှီး နအေိမွ တှငွ မ….နှငွ့ အတူ မေးမှနွးရာ၊ ယခငရွကမွှား တှငွ ဈေးဝယသွှားစဉွ သမီးမ…….ကို ၎င်းငျးငြးငွးက အကှိမကွှိမဈွေးမှာဘူး ၍ ဈေးဝယပွေးခှငွးဖှငွ့ ခငမွငွ ရငွးနှီးနသေူ ဦးမှိုးညှနွ့ မှ လှမွးခေါွ သဖှငွ့ သှားစဉွ

ဦးမှိုးညှနွ့မှာ ၎င်းငျးငြးငွးကို မုနွ့ဖိုး(၅၀၀)ပေး၍ နငွ့အမကေို ပှနမွပှောနဲ့ဟု ပှောဆိုပှီး မ…..ကို အိပခွနွးထဲသို့ခေါပွှီး ၎င်းငျးငြးငွး၏ ဘောငွးဘီခှှတွ၍ မ….. ၏ အငွဂြါကို မဖှယမွရာပှုလုပခွဲ့သောကှောငွ့ တရားလိုတို့မှ သမီး မ… ၏ အငွဂြါ ကို ကှညွ့ရှုရာမိနွးမ…အပှငပွိုငွး နီရဲ နနပှေီး ရငသွားမှားလညွး နီရဲနေ သညွ ကို တှေ့မှငခွဲ့ရတဲ့ အတှကွ မိခငဖွှဈသူက တရားလိုပှုလုပပွှီး ရပကွှကွ အုပခွှုပရွေးမှူးက တဆငွ့ မှောငွးမှမှို့မ ရဲစခနွး ကို တိုငကွှား ခဲ့တာ ဖှဈပါ တယွ ။”အခု ပှဈမှုကှူးလှနသွူကို ဖမွးဆီးထားပါပှီ ၊ အရေးယူထားပါတယွ ၊ လိုအပတွဲ့ စဈဆေးမှုမှားလညွး လုပနွပေါတယွ ” လို့မှောငွးမှမှို့မရဲစခနွး မှ တာဝနကွှ တာဝနမွှူး တဈဦးကပှော ပါ တယွ။

ဒီဖှဈစဉွ နဲ့ ပတသွကလွို့ မှောငွးမှမှို့မ ရဲစခနွး က တာဝနကွတှာဝနမွှူး ဒုရဲအုပမွောငမွောငရွှှေ က စဈဆေးတာ တှပှေုလုပပွှီး ပှဈမှုကှူးလှနသွူ ဗဒငဆွေရာ ဦးမှိုးညှနွ့ ၆၃ နှဈ ကို ( ပ ) ၄၉၈ / ၂၀၂၀ ရာဇသတကွှီး ပုဒမွ ၃၇၆ / ၅၁၁ နဲ့ အမှုဖှငွ့အရေးယူဆောငရွှကထွားတယွ လို့ သိ ရပါတယွ ။(၆၃) နှဈအရှယှ ဗဒငဆှရော သကကှှားအိုကှီး က (၁၁) နှဈအရှယှ မိနှးကလေး ကို သားမ ယားအဖှဈပှုကငှ့ှဧရာဝတီတိုငှး ၊ မှောငှးမှမှို့ ၊ မှရတနာရပကှှကှ မှာ ဇှနလှ ၂၀ ရကကှ အသကှ ၁၁ နှဈအရှယှ မိနှးကလေးကို အသကှ ၆၃ နှဈ အရှယှ အမှိုးသားက သားမယား အဖှဈပှုကငှ့မှှု ဖှဈပှားခဲ့ပါတယှ။မှောငှးမှမှို့၊ မှရတနာ ရပကှှကမှှာ နထေိုငှ တဲ့ သမီးဖှဈသူ မ….ကို မိခငဖှှဈသူက ဇှနလှ ၂၀ ရကှ မနကကှ နအေိမကှနေ အိမှ ၅ လုံးကှောမှှာရှိတဲ့ အဖှားအိမကှို ဟငှးသှားပို့ခိုငှးခဲ့ရာ အခှိနအှတောကှှာတဲ့အထိ ပှနမှလာတဲ့အတှကှ မ…နဲ့ညီအမဝမှးကှဲတောစှပသှူက မ… ကိုဦးမှိုးညှန့နှေ အိမပှေါှ မှာတှေ့ခဲ့တယှ လို့ပှော တဲ့ အတှကှ မိခငဖှှဈသူ က ဦးမှိုးညှန့နှအေိမှ ကို လိုကသှှားခဲ့ ပါ တယှ ။တရားလိုမှ သမီး မ……ထံသို့ ခကှခှငှှးလိုကသှှားရာ ဦးမှိုးညှန့အှိမှ မှာ အိမရှှေ့တံခါးပိတထှား သဖှင့ှ တရားလိုမှ ဦးမှိုးညှန့ှ၏ နအေိမခှေါငှးရငှးဘကှ ဓနိကာအပေါကမှှ ခှောငှးကှည့ရှာ ဦးမှိုးညှန့မှှာ အိပခှနှးအတှငှးမှ နအေိမအှရှေ့ဘကသှို့ ထှကလှာပှီး ဧည့ခှနှးရှိ ကုလားထိုငတှှငှ ထိုငကှာ ကှမှးစားနသညှေ ကိုတှေ့မှငရှပှီးနအေိမအှရှေ့ တံခါးကိုဖှင့လှိုကသှဖှင့ှ တရားလိုမှာ တံခါးပေါကရှှေ့သို့သှားပှီး သမီးမ……ဟု အောခှေါရှာသမီး မ……မှာဦးမှိုးညှှန့နှအေိမှ အိပခှနှး အတှငှးမှ ထှကလှာ သဖှင့ှ နအေိမသှို့ပှနခှေါခှဲ့ပှီး နအေိမှ တှငှ မ….နှင့ှ အတူ မေးမှနှးရာ၊ ယခငရှကမှှား တှငှ ဈေးဝယသှှားစဉှ သမီးမ…….ကို ၎င်းငျးငြးငွးငှးက အကှိမကှှိမဈှေးမှာဘူး ၍ ဈေးဝယပှေးခှငှးဖှင့ှ ခငမှငှ ရငှးနှီးနသေူ ဦးမှိုးညှန့ှ မှ လှမှးခေါှ သဖှင့ှ သှားစဉှဦးမှိုးညှန့မှှာ ၎င်းငျးငြးငွးငှးကို မုန့ဖှိုး(၅၀၀)ပေး၍ နင့အှမကေို ပှနမှပှောနဲ့ဟု ပှောဆိုပှီး မ…..ကို အိပခှနှးထဲသို့ခေါပှှီး ၎င်းငျးငြးငွးငှး၏ ဘောငှးဘီခှှတှ၍ မ….. ၏ အငှဂွါကို မဖှယမှရာပှုလုပခှဲ့သောကှောင့ှ တရားလိုတို့မှ သမီး မ… ၏ အငှဂွါ ကို ကှည့ရှှုရာမိနှးမ…အပှငပှိုငှး နီရဲ နနပှေီး ရငသှားမှားလညှး နီရဲနေ သညှ ကို တှေ့မှငခှဲ့ရတဲ့ အတှကှ မိခငဖှှဈသူက တရားလိုပှုလုပပှှီး ရပကှှကှ အုပခှှုပရှေးမှူးက တဆင့ှ မှောငှးမှမှို့မ ရဲစခနှး ကို တိုငကှှား ခဲ့တာ ဖှဈပါ တယှ ။”အခု ပှဈမှုကှူးလှနသှူကို ဖမှးဆီးထားပါပှီ ၊ အရေးယူထားပါတယှ ၊ လိုအပတှဲ့ စဈဆေးမှုမှားလညှး လုပနှပေါတယှ ” လို့မှောငှးမှမှို့မရဲစခနှး မှ တာဝနကှှ တာဝနမှှူး တဈဦးကပှော ပါ တယှ။ဒီဖှဈစဉှ နဲ့ ပတသှကလှို့ မှောငှးမှမှို့မ ရဲစခနှး က တာဝနကှတှာဝနမှှူး ဒုရဲအုပမှောငမှောငရှှှေ က စဈဆေးတာ တှပှေုလုပပှှီး ပှဈမှုကှူးလှနသှူ ဗဒငဆှရော ဦးမှိုးညှန့ှ ၆၃ နှဈ ကို ( ပ ) ၄၉၈ / ၂၀၂၀ ရာဇသတကှှီး ပုဒမှ ၃၇၆ / ၅၁၁ နဲ့ အမှုဖှင့အှရေးယူဆောငရှှကထှားတယှ လို့ သိ ရပါတယှ ။#credit